Stowarzyszenie EKOMENA

Nr konta: 97 2030 0045 1110 0000 0240 8130

Składka członkowska za rok 2021 wynosi 50zł.

Informacja dla nowych Członków pragnących przystąpić do naszego Stowarzyszenia, którzy deklarowali opłacenie składki bezpośrednio na konto, aby do  składki za cały rok kalendarzowy doliczyli 10zł jako jednorazową opłatę wpisową.