Zapraszamy do licznego udziału członków EKOMENY i jej sympatyków!

Zapraszam naszych członków i sympatyków do licznego udziału w Rajdzie Pieszym Przystań w dniach 30.09.2017 i 01.10.2017 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10, którego jesteśmy organizatorem wraz z Powiatem Ostrołęckim, Nadleśnictwem Ostrołęka i Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Dzień pierwszy - 30 września - poświęcony będzie przyrodzie. Trasa będzie wiodła z Nowej Wsi (parking przy Kościele) ścieżkami leśnymi do Przystani. 

1. W trakcie przejścia ścieżką leśną odbędzie się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa p. Krystianem Kowalczykiem.

Celem spotkania edukacyjnego będzie: rozwijanie świadomości ekologicznej; umiejętności dokonywania obserwacji w terenie; poznanie warstw lasu oraz roślin i zwierząt w nich występujących; gospodarcze, rekreacyjne i zdrowotne znaczenie lasu; zapoznanie z budową grzybów; uświadomienie zagrożeń ze strony roślin i grzybów trujących.

2. Udział uczestników rajdu w Europejskim Dniu Ptaków, który przypada na 30 września. Akcja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków polega na obserwacji i dokonaniu corocznego liczenia ptaków w Polsce i sporządzeniu specjalnego raportu. Klasa III E została formalnie zgłoszona jako grupa obserwatorów ptaków w dniu 30 .10. 2017. (z przewodnikiem - niżej podpisany). 

Cel obserwacji: obserwacja ptaków leśnych, rozpoznawanie gatunków i poznanie ich siedlisk; rozwijanie zainteresowań ornitologicznych; wypełnienie karty obserwacji OTOP; Planujemy również ognisko i pieczenie kiełbasek, konkurs w celu sprawdzenia nabytej w trakcie rajdu wiedzy, gry i zabawy sportowe.

Dzień historyczny – 1 października rozpoczniemy od wspólnie przygotowanego śniadania. Po uporządkowaniu miejsca noclegu planujemy zwiedzanie Dworku Bourbonów i poznanie historii zabytkowego budynku, w którym obecnie znajduje się szkoła w Przystani. O historii dworku i okolicy opowie dzieciom historyk i regionalista Pan Jerzy Kijowskim. Dalej planujemy przejście do Mogiły gen. Ludwika Kickiego, która znajduje się w miejscowości Kruki gm. Olszewo Borki i do Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką.

Tam ,,Spotkanie z historią w tle” specjalnie zorganizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej dla uczestników rajdu i ich rodziców i zwiedzanie wystawy. A na koniec piknik ,,Co w koszyku Rodzic przyniesie

Naszym celem tego dnia jest: rozbudzanie zainteresowań historią regionu i miasta; poznanie ważnych wydarzeń z dziejów naszego miasta; rozbudzanie uczuć patriotycznych; kształtowanie umiejętności odróżniania przeszłości od teraźniejszości; budowanie szacunku dla innych ludzi.

Wojciech Jarząbek