Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ekomena

w Ostrołęce

 

Zarząd Stowarzyszenia Ekomena w Ostrołęce informuje, że w dniu 21.06.2016 (wtorek) o godz. 18:00 w naszym biurze przy ul. Gorbatowa 15 lok. 99 (pałacyk)odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

 

 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ekomena

w Ostrołęce

 

Zarząd Stowarzyszenia Ekomena w Ostrołęce informuje, że w dniu 21.06.2016 (wtorek) o godz. 18:00 w naszym biurze przy ul. Gorbatowa 15 lok. 99 (pałacyk)odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Porządek zebrania:

1.     Rozpoczęcie obrad

2.     Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.     Przyjęcie obrad i przyjęcie regulaminu obrad.

4.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

5.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

6.     Przyjęcie przez WZ sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie stosownej Uchwały.

7.     Informacje o działaniach w roku 2016.

8.     Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia – podjęcia Uchwały.

9.     Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu

 

 

 

W imieniu Zarządu

Prezes Stowarzyszenia Bogdan Sokalski